TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Java/AOP: Porovnání dvou přístupů k aspektově orientovanému programování, AspectJ vs. AspectWerkz

Written By: Tomáš Hubálek - Sep• 08•04

Chtěl bych vyzkoušet aspektově orientované programování a proto jsem hledal srovnání. Našel jsem následující…

Komentář přidám, až si to přečtu 😉

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *