TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Linux: Užitečné (byť banální) tipy a triky – Najdi (a nahraď) pomocí find a perl

Written By: Tomáš Hubálek - Aug• 19•04

Tohle je věc, kterou občas já nebo moji kolegové potřebujeme (a ani za boha si nejsem schopen zapamatovat ty přepínače perlu), rozhodl jsem se to zapsat do blogu, ať příště můžu dávat jen url 😉

Takže první a nejjednodušší Najdi ve všech souborech:

tom@tomh:~/> find -exec grep -iH CoChciNajit {} ;	

Další je Najdi nahraď v souboru:

tom@tomh:~/> perl -pi -e 's/CoNahradit/CimNahradit/g' soubor

Samozřejmě je možné toto najdi nahraď aplikovat na všechy soubory vyhovujících dané podmínce:

tom@tomh:~/> find -name '*.java' -exec perl -pi -e 's/CoNahradit/CimNahradit/g' {} ;

A  dalších možných kombinací je spousta. Vřele doporučuji nahlédnout do manuálových stránek zmíněných programů.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *