TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Tomcat a memory leak pri deploy aplikace

Written By: Tomáš Hubálek - Apr• 13•06

Našel jsem zajímavý odkaz na problém týkající se memory leaků při deploy web aplikace do Tomcatu. Je to tu celkem srozumitelně vysvětleno.

Mrkněte na Tomcat a memory leak. Více o tomto tématu (v angličtině) také na Memory leaks where the classloader cannot be garbage collected.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *