TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Žena, která obrátila Oktávku na střechu při parkování…

Written By: Tomáš Hubálek - Jan• 22•07

Žena obrátila Oktávku na střechu

Osobní poznámka: moje manželka je výrazně lepší řidič než já, takže všeobecnou představu o ženách jako špatných řidičích nesdílím.

Ale tohle video mě fakt dostalo 😉

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *