TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Memory leaky v Javě

Written By: Tomáš Hubálek - Jul• 15•04

Pár zajímavých linků týkajících se hledání memory leaks v Javě. V podstatě jde o to, že když spustíte Javu s parametreme -Xrunhprof a nějakými dalšími parametry, tak pak můžete získat výpis aktuálního stavu JVM. Když hledáte instance tříd, jež nejsou uvolňovány garbage collectorem, je to k nezaplacení…

Asi nejzajímavější je článek od IBM (Using -Xrunhprof to Debug Heap usage in Java on AIX). Další sumář odkazů je na JavaPerformanceTuning.com

Free prohlížeč generovaných souborů je např. HP JMeter

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *