TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Hlasování o vládě připomínalo frašku…

Written By: Tomáš Hubálek - Jan• 20•07

Jsouce nemocný jsem chvíli sledoval i hlasování o vládě. A přípomínalo to frašku.

Nejprve poslanec ČSSD Petr Wolf popletl hlasovací formuli a jeho hlas byl tedy započten jako že se zdržel hlasování.

Pak následovalo tak dlouhé hlasování, že jsem si až říkal, jestli by nám polovina poslanců nestačila.

No a nakonec zpravodaj Petr Bratský z ODS ohlásil špatné výsledky.

Tak tohle je náš parlament… 🙁

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *