TOMÁŠ HUBÁLEK BLOG: BAVTE SE PŘIMĚŘENĚ…

Zase doma

Written By: Tomáš Hubálek - Sep• 01•08

Sedím teď v Amsterodamu na letišti a svým způsobem jsem rád, že jsem už zase zpátky. Naše sterilní, anonymní, automatizovaná a nudná Evropa má taky svoje kouzlo. Všechno mi tu teď připadá takové normální, nikde žádní borci s brokovnicema, nikdo mi nic neříká, nikdo pětkrát nekontroluje můj pas, všechno tu nějak funguje samo. Anonymně, automaticky, ale samo.

Cesta na Filipíny pro mě měla nepochybné kouzlo a pokud by přišla potřeba znova jet, jel bych určitě. Cesta mě v mnoha ohledech obohatila, opět člověk uvědomí (jako skoro po každé cestě někam na východ), že tu nejsem středem světa, že se v podstatě máme dobře a nemáme si na co stěžovat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *